Ευκαιρίες Καριέρας – Jannis

Ευκαιρίες Καριέρας

Σε αυτήν την ενότητα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες καριέρας στην Εταιρία μας, να υποβάλλετε αίτηση για οποιαδήποτε θέση σας ενδιαφέρει και να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο [email protected]

Γραμματεία διοίκησης

 

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Λήψη και προετοιμασία των παραγγελιών του πελατολογίου της εταιρείας
 • Πραγματοποίηση τηλεφωνικών επικοινωνιών με το πελάτες και προμηθευτές
 • Επικοινωνία / συνεργασία με τη Διοίκηση
 • Επικοινωνία / συνεργασία με το Λογιστήριο

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 4-5ετη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν)
 • Πολύ Καλή γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή γνώση Γερμανικών
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
 • Γνώση ERP
 • Ομαδικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Οργανωτικές ικανότητες με συνέπεια στην εκπλήρωση των στόχων

Αποστολή βιογραφικού στο logistirio@jannis.gr

 

 

Αποθηκάριος Έτοιμων Προϊόντων

 

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν::

 • Παραλαβή / Έλεγχος / Τακτοποίηση ετοίμων προϊόντων
 • Εκτέλεση & αποστολή παραγγελιών
 • Φόρτωση & εκφόρτωση
 • Διενέργεια ποιοτικών & ποσοτικών ελέγχων των ετοίμων προϊόντων.
 • Τακτικός έλεγχος αποθεμάτων, απογραφή.

        Ικανότητες:

  • Καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών.
  • Εμπειρία στην χρήση οποιουδήποτε συστήματος έκδοσης/καταχώρησης παραστατικών (ERP) θα θεωρηθεί προσόν.
  • Οργανωτικός, δυναμικός.
  • Ομαδικό πνεύμα.
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος με καλή γνώση των πρακτορείων.
  • Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση.

 

 

Μηχανικός Παραγωγής

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Επιθεώρηση των καθημερινών διαδικασιών παραγωγής και διασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργία των μηχανημάτων.
 • Προληπτικές συντηρήσεις του εξοπλισμού.
 • Επισκευές Μηχανήματων Παραγωγής /Συσκευασίας
 • Έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • Παρακολούθηση και βελτίωση φάσεων και διαδικασιών παραγωγής
 • Πρωτοβουλία σε βελτιωτικές ενέργειες
 • Άμεση επαφή με υπεύθυνο παραγωγής και υποστήριξη διαδικασιών

          Προφίλ υποψηφίου/ας

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (Τ.Ε.Ι.- Α.Ε.Ι.)
 • Εμπειρία 4 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία σε παρεμφερή εταιρία (Βιομηχανίας Τροφίμων )

 

 

Υπεύθυνος  Πωλήσεων Εξωτερικού

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Επέκταση & υποστήριξη του υφιστάμενου πελατολογίου και αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην διεθνή αγορά
 • Προώθηση των προϊόντων της εταιρίας και ανεύρεση νέων πελατών
 • Προετοιμασία, δειγματισμός, διαπραγμάτευση & κλείσιμο συμφωνιών
 • Επίλυση των προβλημάτων των πελατών του στο εξωτερικό
 • Προγραμματισμός και οργάνωση εμπορικών εκθέσεων στο εξωτερικό
 • Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
 • Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό

          Προφίλ υποψηφίου/ας

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένο τμήμα εξαγωγών
 • Αποδεδειγμένες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες στη διαχείριση πελατών του εξωτερικού
 • Γνώση Η/Υ: MS Οffice, εμπειρία σύγχρονου περιβάλλοντος ERP
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
 • Επιπλέον ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν
 • Πτυχίο: Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακό θα ληφθεί υπόψη

Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώση Κείμενης και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Τροφίμων  ΚΑΝ 1169/2011
 • Σύνταξη & τήρηση προδιαγραφών
 • Κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας
 • Γνώση και τήρηση διαδικασιών ISO
 • Πολύ Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή  γνώση εφαρμογών MS Office
 • Πρωτοβουλία και ομαδικότητα
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Οργανωτικές ικανότητες και άνεση στην επικοινωνία

Ηλεκτρολόγος Αυτοματισμού

 

 Καθήκοντα

 • Πλήρης Υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος συσκευασίας του εργοστασίου.
 • Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών του εξοπλισμού συσκευασίας.
 • Συμμετοχή στις εργασίες προληπτικής συντήρησης, βελτιώσεων και τροποποιήσεων του μηχανολογικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων εξοπλισμών του εργοστασίου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ :  Ηλεκτρολόγου , Μηχανολόγου , Αυτοματισμού , Ηλεκτρονικού  ​
 • Πολύ καλή γνώση συντήρησηςηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Πολύ καλή γνώση μηχανών συσκευασίας flowpack, ετικετέζες, κάθετες και οριζόντιες συσκευαστικές μηχανές.
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ
 • 4+ έτη προϋπηρεσία σε Βιομηχανικές Μονάδες (επιθυμητήη προϋπηρεσία σε βιομηχανία τροφίμων )
 • Γνώση Αγγλικών

Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.


Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος χρησιμοποιούνται ως αυστηρώς εμπιστευτικά