Οι Άνθρωποί μας – Jannis

Οι Άνθρωποί μας

Η JANNIS επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη, τη σύσφιξη και ισχυροποίηση των δεσμών της με το ανθρώπινο δυναμικό εντός και εκτός του εταιρικού περιβάλλοντος.

Η συνεργασία με βάση τον αλληλοσεβασμό, την κατανόηση, την αξιοκρατία και την εμπιστοσύνη αποτελούν διαχρονική βάση ανάπτυξης και εξέλιξης της εταιρίας.

Τα στελέχη μας αλλά και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό της JANNIS αποτελούν συνδημιουργούς, συμμετέχοντες και «κοινωνούς» της εταιρικής κουλτούρας, των αρχών και αξιών που ανέδειξαν και χαρακτηρίζουν την εταιρία από την ίδρυσή της έως σήμερα.