Μέριμνα για το περιβάλλον – Jannis

Μέριμνα για το περιβάλλον

Η εταιρία, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της μελλοντικής παρακαταθήκης για τις επόμενες γενιές, αναπτύσσεται επενδύοντας σε «πράσινες» μεθόδους. Ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν χώρους ευθύνης και δραστηριοποίησης της JANNIS.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι μέθοδοι επεξεργασίας και αποθήκευσης των λημμάτων, η διαχείριση της ενέργειας, της παραγωγής και γενικότερα της εταιρικής λειτουργίας εξελίσσονται συνεχώς σύμφωνα με τα νέα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες μεθόδους αειφόρου ανάπτυξης.