Κοινωνική Ευθύνη – Jannis
Admin espa.

Κοινωνική Ευθύνη

Με το βλέμμα στραμμένο στις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν συνεχώς, η JANNIS δρα επικουρικά με όλο της το σθένος επιχειρώντας να αποτελέσει ένα συμμέτοχο στην όποια προσπάθεια άμβλυνσης των αντιξοοτήτων της εποχής.

Η JANNIS αναπτύσσει ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικών δράσεων ευθύνης με βασικούς άξονες:

  • Την παροχή προϊόντων για την κάλυψη αναγκών των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

  • Τις χορηγικές δράσεις προς εθελοντικές ομάδες του χώρου της κοινωνικής μέριμνας

  • Τις παροχές προϊόντων σε δήμους και ιδρύματα για την ενίσχυση των κοινωφελών τους σκοπών